Raamatupidamine

 • Käibeandmike ja kuuaruannete koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Igakuine kuluarvete (müügiarvete) koostamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestus ja aruanded
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis
 • Internetipangas maksete ettevalmistamine ühistu juhatusele kinnitamiseks
 • Konsultatsioon ja klienditugi