Haldusteenus

 • Kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevused
 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine
 • Kinnisvaraobjekti omanike omavahelise suhete ja informatsiooni liikumise korraldamine
 • Majanduskava koostamine ning selle täitmise jälgimine
 • Üld- ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine
 • Korteriühistute moodustamine
 • Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine